Lacertidae

Bu familyadaki kertenkelerin hepsinde 4 bacak ve her bacakta da beş parmak bulunur. Genellikle küçük ve orta boyda kertenkelelerdir. Çoğunun boyu 20-25 cm olmakla birlikte az da olsa 40-45 cm. olabilen türleri de vardır. İstisnai olarak Afrika ve Güneybatı Avrupa'da yalıyan Lacerta lepida 60-75 cm. boya ulaşabilir.

Başları simetrik plaklarla örtülüdür, genellikle serbest göz kapakları vardır, bazılarının alt göz kapağında yarı saydam bir kısım bulunur, bazılarındaysa iki göz kapağı tamamen birleşmiş ve saydam bir kapsül halini almıştır (Yılan gözü gibi). Göz bebekleri yuvarlaktır ve hepsinde kulak deliği bulunur. Dilleri uzunca yapılı uç kısmı ise çatallıdır. Bazılarında sırt pulları birbirini örter, bir kısmında tanecikler hakinde olup yan yana bulunur. Karın tarafında genelde plaklar bulunur. Arka bacakların alt kısımlarında femoral delikler bulunur.

Yalnız Eski dünyada bulunan bu familya Asya, Avrupa, Afrika (Madagaskar hariç) kıtalarında bulunur. Avustralya ve Amerika kıtalarında ise bulunmaz. Yaklaşık 22 cins 150 kadar tür içeren bu familyadan Türkiye'de 12 cinsi bulunur.Türleri Belirleme Anahtarı

1) Alt ve üst göz kapakları birleşerek, yılan gözü gibi, yuvarlak ve saydam bir kapsül haline gelmiş.


Occipital plak var.
Ophisops elegans


2) Hareketli göz kapakları var,

2.1) Occipital plak yok

2.2) Occipital plak var


Occipital Plak Yok:

2.1.1) Occipital plak yok. Arka ayak 4. parmağın yantarafında belirgin bir biçimde görülebilen tarak şeklinde bir sıra pul bulunur. Acanthodactylus

2.1.2) Occipital plak yok. Arka ayağın 4. parmağında tarak şeklinde pular yok. Eremias

2.1.3) Occipital plak yok yada çok küçük, Baş yüksek rostral kısım kısa ve küt. MesalinaOccipital Plak var:

2.2.1 Occipital plak var. Lacerta / Podarcis/ Darevskia / Apathya / Parvilacerta / Anatololacerta / Phoenicolacerta / Timon cinsleri.


Lütfen sitedeki bilgilerden kısmen yada tamamen alıntı yaparken, kaynağını belirtelim, emeğe saygı duyalım.

Tür Menü'süne Dönmek İçin

Sürüngenler ile ilgili sormak istediğiniz herşey!