Ophisops elegans MENETRIES 1832
Tarla Kertenkelesi
İki göz kapağı birleşerek saydam şeffaf bir kapsül oluşturur bu özelliğiyle yılan gözünü andırır.
Vücut boyu 15-16 cm kadar olabilen küçük bir kertenkeledir. Başın ön üst tarafında boyuna  belirgin bir çukurluk vardır. Rostral burun deliğine değmez 2-4 plak arasında yer alır. Sırt pulları arkaya doğru büyürler. Ventralia (karın plakları) uzunlamasına 6 sıra halindedir, yanlardaki düz ve büyük pullar da eklenirse 8-10 sıra kabul edilebilir. Postnasalia 2, Karinalı sırt pulları gövde etrafında 28-43, femoral delikler 8-12 arasında değişmektedir(sıklıkla 10'dur). Sırt taraf genellikle gri veya kahverengi siyah lekelidir. Bunlara ilaveten gözün alt kısmından geriye doğru devam eden, yine açık renkli bir çizgi daha bulunur. Ayrıca siyah renkli lekeler bulunur bu lekeler dişilerde daha azdır. Sırt yanlarında genellikle açık birer çizgi bulunur. Alt taraf sarımsı beyazdır. Kuyruk baş-gövde uzunluğunun 1.75-2 katı kadardır.
Açık sahalarda az bitki bulunan taş ve topraklı zeminlerde yaşar. Anadolunun tüm steplerinde yaşar. İçanadolu'da Kasım'dan Mart'a kadar kış uykusuna yatar. Ege bölgesinde çok soğuk ve yağmurlu günler dışında kışın da dışarıda görülür. Ege'de çiftleşme ve yumurta bırakma mevsimi Nisan-Mayıstır. Bir dişi 2-6 yumurta bırakır. Yumurta büyüklüğü 5x10mm dir. İlk yavrular Haziran sonlarında görülür.
Balkan ülkelerinin güneyi, Ege ve Akdeniz adaları, Güneybatı Asya ve Pencap'a kadar yayılır, vertikal dağılışı 2000 metre kadardır. Türkiye'de 4 alttürü bulunur. Bunlar:

Ophisops elegans elegans MENETRIES 1832
Vücut etrafındaki pul sayısı 28-38 arasında değişir (ortalama 32) Vücudun yanları az çok kırmızımsı renktedir. Dağılışı: Doğu Anadolu, Hatay dahil Güneydoğu Anadolu, Ermenistan, Azarbeycan.

Ophisops elegans basogli BARAN - BUDAK 1978
Manavgat'tan İskenderun 'a kadar Akdeniz sahilleri.

Ophisops elegans centralanatoliae BODENHEIMER 1944
Vücut etrafındaki pul sayısı 34-43 arasında değişir. (ortalama 38) Renk özelliği bakımından  O.e.elegans'a benzer. Orta Anadolu'da bulunur.

Ophisops elegans macrodactylus BERTHOLD 1842
Vücut etrafındaki pul sayısı 28-34 arasında değişir (Ortalama 32) Erkeklerde başın yanları ve boğaz yeşil renktedir. Vücudun yan kısımları kırmızı değildir. Batı Anadolu, Trakya ve Balkanlar.


Lütfen sitedeki bilgilerden kısmen yada tamamen alıntı yaparken, kaynağını belirtelim, emeğe saygı duyalım.

Lacertidae Menü'süne Dönmek İçin

Sürüngenler ile ilgili sormak istediğiniz herşey!