Herpetolojiye Gnl ve Hayat Verenler

lkemizde Herpetolojiye hizmet etmi ok deerli bilim adamlarmz vardr, bunlarn hepsini saymamz elbetteki sitenin hacmini aacaktr ancak eserlerinden faydalandm bu deerli bilim adamlarmzdan bazlar burada saymadan geemeyeceim.

Detayl bilgi iin isim yada fotografa tklaynz.


Prof. Dr. Muhtar Baolu:

           

Trkiyenin ilk Herpetolog bilim adamlarndan Profesr Dr. Mutar Baolu 1913 ylnda zmir demide dnyaya geldi. 1932 ylnda stanbul niversitesi Fen Fakltesi Tabi Bilimler Ksmnda niversite hayatna balayan Baolu 1936 ylnda ayn blmden mezun oldu. Askerlik grevini ifa ettikten sonra  1941 ylnda asistan oldu Sur le metabolisme de la corde nerveuse du ver de tere teziyle doktor nvann ald.

1946 ylnda Prof. Dr. Frederick Simon Bodenheimerin 1944 ylnda yazd Introduction into the knowledge of Amphibia and Reptilia of Turkey yaynn Trkiyenin Amfibi ve Srngenleri Bilgisine Giri ismi ile Trkeye evirdi. Yine Experiments on the composition of the alveolar air in Testudo graeca and Clemmys rivulata yayn doent olmasna yardmc oldu.

1958 ylnda Profesr W.Hellmich ile birlikte Dou Anadoluda Van Gl civarnda olduka verimli bir aratrma gezisini stlendi.

1961 ylnda Ege niversitesi Fen Fakltesi kurucularndan oldu ve 1981 ylna kadar Sistematik Zooloji Blmne bakanlk etti.

Bu yllarda alt zooloji doktoruyla birlikte alt ve Ege niversitesinde ilk Trk Herpetoloji Merkezini kurdu. Bu enstit bu gn Trkiyede yaayan tm amfibi ve srngenleri kapsayan 20.000 zerinde tr ve materyal koleksiyonunu iermektedir. Baolu ayrca Sistematik Zooloji Blmnde (Gnmzde Zooloji Blm)Hayvan Fizyolojisi Laboratuar n da kurmutur.

20 yl boyunca takmyla beraber Trk Herpetofaunas zerine almalar yapm kitap yaynlamtr bunlar.

Trkiye Amfibileri (1973)

Trkiye Srngenleri, 1. Blm Kaplumbaa ve Kertenkeleler (1977)

Trkiye Srngenleri, 2. Blm Ylanlar

(1980) Son iki kitap Prof. Dr. brahim Baran ile birlikte Trke hazrlanm olup, Son ksmda ngilizce zeti de bulunmaktadr.

Baolunun tanlad trler arasnda

Eremias velox suphani BASOGLU & HELLMICH 1968,
Mertensiella luschani atifi BASOGLU 1967,
Mertensiella luschani fazilae BASOGLU & ATATUR 1974,
Mertensiella luschani finikensis BASOGLU & ATATUR 1975,
Mertensiella luschani antalyana BASOGLU & BARAN 1976.

Ayrca yine kendisinin onuruna bir ok lkede yeni bulunan tr ve alttrlere kendisinin ad verilmitir.

1. Anaitis basoglui LATTIN 1955 (Geometridae),
2. Carabus (Procerus) scrabrosus basoglui SCHWEIGER 1962 (Carabidae),
3. Prosicuophora basoglui PUYTORAC & KTEM 1967 (Ciliophora),
4. Lacerta cappadocica muhtari EISELT 1978 (Lacertidae),
5. Ophisops elegans basoglui BARAN & BUDAK 1978 (Lacertidae),
6. Mertensiella luschani basoglui BARAN & ATATR 1980 (Salamandridae),
7. Cyrtodactylus basoglui BARAN & GRUBER 1982 (Gekkonidae),
8. Entodinium basoglui KTEM & GMEN 1996 (Ciliophora).

Mtevazl, dostcanll, bilim akyla sadece lkemizde deil tm dnyada gnllere yer etmi olan deerli hocamz, 1980 ylnda kaybettii einin zntsne fazla dayanamayp, 21 Şubat 1981 ylnda aramzdan zamansz olarak ayrlm, geride bir ok renci ve yayn brakmtr.Prof. Dr. brahim Baran:

1940 ylnda ޞanlurfa'nn Ksas Ky'nde doan Prof. Baran, Diyarbakr retmen Okulu'nu bitirdi. Ankara Yksek retmen Okulu'nun ilk rencilerinden olan Prof. Dr. brahim Baran, 1963 ylnda Ankara niversitesi Fen Fakltesi Tabiye Blm ve Ankara Yksek retmen Okulu'nu bitirdi. Ege niversitesi Fen Fakltesi Sistematik Zooloji Krss'nde doktorasn tamamladktan sonra Doktor unvann ald, 1975 ylnda doent, 1981 ylnda profesr oldu. 1985 ylnda Dokuz Eyll niversitesi Buca Eitim Fakltesi Biyoloji Eitimi Anabilim Dal'nda retim yesi olarak grev balad. Evli ve 2 ocuk babas olan Prof. Dr. brahim Baran, Trkiye Biyologlar Dernei yeliinin yan sra Avrupa Herpetoloji Cemiyeti (SEH) kurucu yesi, Dnya Herpetoloji Cemiyeti'nin Trkiye Temsilcisi ve Alman Herpetoloji ve Terranyum Cemiyeti yesidir. Srngenleri ocuklar gibi gren Prof. Dr. brahim Baran, Trkiye'nin uluslararas bilim dnyasnca tannm uzmanlarndan biridir.


Prof. Dr. Mehmet K. Atatr

15 ubat 1947 Tarihinde Ankara'da dnyaya gelen Mehmet Kutsay Atatr, 1972 ylnda Ege niversitesi Tabii Bilimler'den mezun olmu, 1973 ylnda Zooloji dalnda Yksek Lisansn tamamlamtr. 1978 ylnda Ege niversitesi'nde doktora tezini verip Doktor unvan alan Atatr, srasyla 1982 ylnda Yardmc Doent olarak atanm, 1985 ylnda Doent unvanlarn almtr. 1994 ylnda Hidrobiyoloji dalnda Profesr unvann alan Atatr: Srasyla Ege niversitesi Fen Fakltesi, Faklte Kurul yelii, Faklte Ynetim Kurulu yelii, zmir leri teknoloji Enstits'nde Teknik Danmanlk, Ege niversitesi Fen Fakltesi Biyoloji Blm Bakan Yardmcl grevlerini stlenmi, halen E.. Fen Fak. Biyoloji Blm Hidrobiyoloji Ana Bilim Dal Bakanl yapmaktadr.

Yaynlam olduu 7 kitab, Uluslararas Science Citation Index ve Social Science Citation Index'ce taranan dergilerde yaynlanm 9 makalesi, dier bilimsel dergilerde yaynlanm 16 makalesi, dergiler dnda yaynlanm 6 nemli yayn, Uluslararas bilimsel toplantlarda yaynlanm 5, ulusal bilimsel toplantlarda yaynlanm 4 bildirisi, Sonulanm 2 Aratrma Projesi. Bir Yksek Lisans bir de Doktora tezi bulunmaktadr.

Prof. Dr. Mehmet Kutsay Atatr; New York Academy of Sciences, National Geographic Society, Library of Science ve Scientific American kurulularna yedir.


Prof. Dr. Abidin Budak

9 Kasm 1943 ylnda zmir Dikili'de dnyaya gelen Abidin Budak; lk ve Orta Okulu Knk'ta tamamlam, Lise eitimini ise zmir Namk Kemal Lisesi'nde tamamlamtr. 1965 ylnda Ege niversitesi Fen Fakltesi Tabii limler Blm'ne kayt olan Abidin Budak, 1968 ylnda FKB, Botanik, Zooloji, ve Jeoloji sertifikalarn da alarak mezun olmu, Akademik hayatna Asistan olarak E. Fen Fakltesi Sistematik Zooloji Krss'nde 1969 ylnda balamtr. 1972 ylnda E. Fen Fak Zooloji Blmnde Yksek Lisansn tamamlamtr. 1974 ylnda doktora tezini tamamlayarak Doktor unvann alan Budak, 1976-1978 ylar arasnda Almanya'da Zoolojik Aratrma Enstits ve Alexander Koenig Mzesin'de almtr. 1982 ylnda "Yardmc Doent" olarak retim yeliine atand. 1984 ylnda "niversite Doenti" unvann ald. 1990 ylnda Profesor nvann almtr.


Prof. Dr. Bayram Gmen

23.Aralk 1965'de tarihinde anakkale-Limasol / Kbrs'da doan Bayram Gmen, 1977 ylnda Bostanc Fikri Karayel lkokulu'nu, 1980'de Gzelyurt Kurtulu Ortaokulu'nu ve 1983'de K.K.T.C Gzelyurt Kurtulu Lisesi'ni (O yllarda K.T.F.D) bitirdi.

1983'de G..M.M.F. Mimarlk Blmnde 1 yl sreyle renim gren Bayram Gmen, 1985 ylnda K.K.T.C.'de Askerlik hizmetini tamamlad.

20 Haziran 1989 Tarihinde Ege niversitesi Fen Fakltesi Biyoloji Blm'nn Zooloji Anabilim Dal'ndan "Blm ve Faklte Birincisi" olarak mezun oldu. Ege niversitesi Fen Fakltesi Biyoloji Blm Zooloji Anabilim Dal'nca alan retim Eleman kadro snavn kazanarak 1991 ylnda "Aratrma Grevlisi" olarak almaya balad. 1991'ylnda E. . Fen Bilimleri Enstits Biyoloji Anabilim Dal Zooloji Birimi'nde Yksek Lisans Tezini tamamlad.

1996'da K.K.T.C. Vatandal yannda T.C. Vatanda da oldu. 16 Eyll 1996'da, E. . Fen Bilimleri Enstits Biyoloji Anabilim Dal Zooloji Birimi'nde, Doktora Tezi'ni tamamlayarak Doktor unvann ald. Aralk 1997'de Ege niversitesi Fen Fakltesi Biyoloji Blm Zooloji Anabilim Dal'nda "Yardmc Doent" olarak retim yeliine atand. 2003'ylnda "niversite Doenti" unvann ald. Ayn yl Ege niversitesi Fen Fakltesi Biyoloji Blm "Blm Bakan Yardmcl" 'na atand. Temmuz 2004 tarihinde "Doentlik Kadrosuna" atanan Do. Dr. Bayram Gmen, 20 Ocak 2009 tarihinde Profesr olmutur.


Prof. Dr. Kurtulu Olgun


10 Temmuz 1960 Ylnda Aydn'n Nazilli ilesinde dodu. lk, orta ve lise eitimini Nazillide tamamlad. 1980 Ylnda girdii Ege niversitesi Fen Fakltesi Biyoloji Blmnden 1984 ylnda mezun oldu ve ayn yl Ege niversitesi Fen Bilimleri Enstits Biyoloji Anabilim Dalnda yksek lisans almalarna balad. 1985 ylnda Cumhuriyet niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blmne aratrma grevlisi olarak girdi. 1987 ylnda yksek lisans, 1992 ylnda doktora almasn tamamlad.

1992 ylnda Cumhuriyet niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blmne yardmc doent olarak atand. 1998 ylnda Adnan Menderes niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Zooloji Anabilim Dalnda doent, 2004 ylnda da profesr oldu.

Evli ve 2 ocuk babas olan ve 13 yldan buyana Adnan Menderes niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blmnde almakta olan Prof. Dr. Kurtulu Olgun, ayn zamanda Trkiye Herpetoloji Dernei Bakanln da yrtmektedir.


Prof. Dr. Cemal Varol Tok

06 Ell 1963 tarihinde Umurlu Aydn'da doan Cemal Varol Tok; 1974 ylnda zmir Bornova Yavuz Selim lkokulundan mezun olduktan sonra 1977 ylnda Bornova Suphi Koyuncu Lisesi'nin Orta Blmn bitirdi. 1980 ylnda zmir Atatrk Lisesi'nden mezun oldu. 1981 ylnda Ege niversitesi Fen Fakltesi Zooloji blmne balad ayn blmden 1985 ylnda mezun oldu. 1988 ylnda Yksek Lisans, 1993'de "Data Yarmadasnn Herpetofaunas" zerine doktora tezini tamamlayarak Doktor unvann ald. 1994'de askerlik grevini tamamladktan sonra, 1996'da Doent oldu. 2002 ylnda Profesr unvann ald .

anakkale 18 Mart niversitesi'nde srasyla Fen-Edebiyat Fak. Zooloji Anabilim Dal Bakanl, Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Blm Bakan Yardmcl, Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Blm Bakanl ve Fen-Edebiyat Fakltesi Ynetim Kurulu yelii grevlerini stlenmi, Halen Fen-Edebiyat Fakltesi Dekan Yardmcl ve Su rnleri Fakltesi Ynetim Kurulu yelii yapmaktadr.


Prof. Dr. Yusuf Kumluta


zmir doumlu olan Yusuf Kumluta, srasyla:

Ege niversitesi, Fen Fakltesi Biyoloji Blm, Zooloji Ana bilim Dal, Bornova-zmir (1981-1985) lisans eitimini tamamlam, 1985-1988 yllar arasnda Ege niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Biyoloji Ana bilim Dal, Bornova-zmir Yksek lisansn yapm, 1988-1993 aras Doktora tezini vererek Doktor unvann almtr. 1998 ylnda Doentlik kadrosuna getirilen Kumluta, 2005 ylnda  Dokuz Eyll niversitesi, Buca Eitim Fakltesi, Ortaretim Fen ve Matematik Alanlar Eitimi Blm, Biyoloji Eitimi Ana bilim Dal, Buca-zmir 'de Profesr olmutur.

eitli kadrolarda grev yapan Kumluta srasyla;

Dokuz Eyll niversitesi, Buca Eitim Fakltesi, Ortaretim Fen ve Matematik Alanlar Eitimi Blm, Biyoloji Eitimi Ana bilim Dal, Buca-zmir'de 1986-1994 tarihleri arasnda Aratrma grevlisi.

Dokuz Eyll niversitesi, Buca Eitim Fakltesi, Ortaretim Fen ve Matematik Alanlar Eitimi Blm, Biyoloji Eitimi Ana bilim Dal, Buca-zmir'de 1994-1996 tarihleri arasnda retim grevlisi.

Dokuz Eyll niversitesi, Buca Eitim Fakltesi, Ortaretim Fen ve Matematik Alanlar Eitimi Blm, Biyoloji Eitimi Ana bilim Dal, Buca-zmir'de 1996-1999 tarihleri arasnda: Yardmc Doent Doktor,

Dokuz Eyll niversitesi, Buca Eitim Fakltesi, Ortaretim Fen ve Matematik Alanlar Eitimi Blm, Biyoloji Eitimi Ana bilim Dal, Buca-zmir'de 1999-2005 tarihleri arasnda Doent Doktor

Son olarak Dokuz Eyll niversitesi, Buca Eitim Fakltesi, Ortaretim Fen ve Matematik Alanlar Eitimi Blm, Biyoloji Eitimi Ana bilim Dal, Buca-zmir'de 2005'den veri Profesr olarak grev yapmaktadr.

Prof. Dr. Kumluta ayrca aadaki idari grevlerde de bulunmutur:

Buca Eitim Fakltesi Fen Bilgisi retmenlii Blm Bakan V (1997)
Buca Eitim Fakltesi Ynetim Kurulu yelii (2001-2004)
Buca Eitim Fakltesi Vakf Ynetim Kurulu yelii (2001-2005
Eitim Bilimleri Enstits Etik Kurulu yelii (2005- )
Fauna-Flora Aratrma ve Uygulama Merkezi Mdr Yardmcs (2004-)


Ltfen sitedeki bilgilerden ksmen yada tamamen alnt yaparken, kaynan belirtelim, emee sayg duyalm.

Ana Men'ye Dnmek in

Bana E-Mail Atmak in!