Soyadı  Adı                                   :     TOK Cemal Varol
 Akademik Unvanı                         :     Prof. Dr.
 Doğum Yeri  /  D.Tarihi                :     Aydın    /    06.09.1963
 Uyruğu                                         :     TC
 Ana Dil (ler)                                 :     Türkçe
 Cinsiyet                                        :     Bay
 Tel İş 1                                         :    (286)2180018-1832
 Tel İş 2                                         :    (286)2180018-1028
 Posta Adresi                                 :    Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü, Terzioğlu Kampüsü,  17100 Çanakkale

 E-posta 1                                      :     cvtok@comu.edu.tr

Kadrosunun Bağlı Bulunduğu
 
 Birim                                            :    Fen Edebiyat Fakültesi
 Bölüm                                          :    Biyoloji
 Ana Bilim Dalı                              :    Zooloji ve Ekoloji 

 Öğrenim Durumu

 LİSANS

 

Üniversite 

:

Ege Üniversitesi 

Akademik Birim 

:

Fen Fakültesi 

Program/Bölüm/Diğer 

:

Biyoloji 

Ülke 

:

Türkiye 

Mezuniyet Yılı 

:

1985 

 YÜKSEK LİSANS

 

Üniversite 

:

Ege Üniversitesi 

Enstitü 

:

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez Konusu 

:

Zooloji 

Tez Başlığı 

:

İç Anadolu Ophisops elegans (Sauria: Lacertidae) Populasyonlarının Taksonomik Durumu 

Ülke 

:

Türkiye 

Mezuniyet Yılı 

:

1988 

 DOKTORA

 

Üniversite 

:

Ege Üniversitesi 

Enstitü 

:

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tez Konusu

:

Zooloji

Tez Başlığı 

:

Reşadiye (Datça) Yarımadası'nın Herpetofaunası 

Ülke 

:

Türkiye 

Mezuniyet Yılı 

:

1993 

 

 Bildiği Diller

 

Dil Adı

Seviye

1 

İngilizce

İleri

 

 Akademik Unvanları

 

Unvan

Kurum

Yıl

1 

Prof. Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2002

2 

Doç. Dr.

Ege Üniversitesi

1996

3 

Yrd. Doç. Dr.

Ege Üniversitesi

1996

4 

Arş. Gör.

Ege Üniversitesi

1988

 

 İdari Görevler

 

Kurum

Görev Tanımı

Tarih Aralığı

1 

Çanakkale Meslek Yüksek Okulu

Meslek Y.O Müdürü

01.2010<>04.2010

2 

Ç.O.M.Ü.

Rektör Yardımcısı

11.2008<> ---

3 

Ç.O.M.Ü.

Senato Üyeiliği

05.2007<> ---

4 

Ç.O.M.Ü. Su Ürünleri Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyeliği

05.2007<> ---

5 

Ç.O.M.Ü. Su Ürünleri Fakültesi

Fakülte Kurulu Üyeiliği

05.2007<> ---

6 

Turkish Journal of Zoology Dergisi

Danışma Kurulu Üyeliği

01.2007<> ---

7 

Ç.O.M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi

Dekan Yard.

05.2004<>09.2005

8 

Ç.O.M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyeliği

05.2004<>09.2005

9 

Ç.O.M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Bölüm Başkanı

08.2002<>07.2007

10 

Ç.O.M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Bölüm Başkan Yard.

03.2002<>08.2002

11 

Ç.O.M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı

Ana Bilim/Sanat Dalı Başkanı

03.2002<> ---

 

 Görev Yaptığı Birimler

1 

Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Zooloji ve Ekoloji

 

 Uzmanlık Alanları

1 

Hayvan Sistematiği, Herpetoloji (Türkiye Amfibi ve Sürüngenlerinin Sistematik ve Dağılışı)

2 

Hayvan Ekolojisi

  

 Kurul / Komisyon Üyeliği

 

Açıklama

Tarih Aralığı

1 

ADEK Komisyonu Üyeliği

12.2008<> ---

 

 Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar

 

Kuruluş

Tarih Aralığı

1 

DAPFT (Declining Amphibian Populations Task Force-England)

03.2001<> ---

2 

Biyologlar Derneği

01.2000<> ---

3 

Herpetoloji Derneği

01.1999<> ---

 

 Kazandığı Ödüller

 

Yıl 

Alanındaki ulusal ödülleri 

1 

TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri

2004

 

 Makaleler

 

Yıl 

SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 

1 

Anatolia and the Ponto-Caspian Region: Multiple old refuges, hotspot of extant diversification and critically endangered endemics. Organisms, Diversity and Evolution. Elsevier, Vol 9, No 2, 100-114
Fritz, U., Ayaz, D., Hundsdorfera, A. K. Kotenkoc, T., Guicking, D. Wink , M., Tok, C.V., Çiçek, K., Buschbomf, J.
Organisms Diversity & Evolution 9 (2009) 100–114

2009

2 

Hematology of the Lycian Salamander, Lyciasalamandra fazilae. North-Western Journal of Zoology, Vol. 5, No. 2, 321-329. Tok, C. V., Tosunoğlu, M., Ayaz, D., Çiçek, K., Gül, Ç.

2009

3 

Ayaz, D., Fritz, U., Tok, C. V., Mermer, A., Tosunoğlu, M., Afsar, M., Çiçek, K. : Population Estimate and Body Size of European Pond Turtle (Emys orbicularis) from Pazarağaç (Afyonkarahisar/Turkey). Biologia, Bratislava, 62/2: 225-227.

2007

4 

Çiçek, K., Tok, C. V., Mermer, A., Tosunoğlu, M., Ayaz, D. : Food Habits of the Lycian Salamander, Lyciasalamandra luschani fazilae Başoğlu and Atatür, 1974: Preliminary data on Dalyan Population. North-Western Journal of Zoology, Vol. 3, No. 1, 1-8.

2007

5 

Ünal, G., Saygı, G., Ayaz, D., Tok, C.V. (2007): An Investigation on Endoparasites of Rana ridibunda complex (s. 1.) with dermal parasite (metacercariae) in Dalaman (Turkey). J. Environ. Biol. 28 (3), 567-570

2007

6 

Ayaz, D., Türkozan, O., Tosunoğlu, M., Tok, C. V., Cihan, D. : Morphological and Serologic Comparison of Two Turkish Populations of Mauremys rivulata and M. caspica. Chelonian Conservation and Biology. USA, 5(1); 10-17.

2006

7 

Soylu, N. E., Ayaz, D., Sukatar, A., Gönülol, A., Tok, C. V. Epizoic Freshwater Algae on Emys Orbicularis (L., 1758) (Testudinata: Emydidae) from the Central Anatolia Region of Turkey. Journal of Freshwater, Vol. 21, No. 3, 535-538.

2006

8 

Tok, C.V., Atatür, M.K., Taşkavak, E. : Taxonomical status of Asaccus elisae (F.Werner, 1895) from Birecik, Anatolia, Israel Journal of Zoology, 43: 71-77.

1997

9 

Olgun, K., Tok, V., Arntzen, J.W., Türkozan, O. : The taxonomical status of the Banded newt in Southern Turkey (Urodela, Salamandridae, Triturus vittatus), The Herpetological Journal, 7: 169- 171.

1997

SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 

1 

Gül, Ç., Tok, C.V.: Blood Cell Counts And Sizes of Some Anurans from Turkey

2009

2 

Tosunoğlu, M., Tok, C.V., Gül, Ç., Güldalı, G. (2008): The Blood Cells West Anatolian Lissotriton vulgaris (LINNAEUS,1758). Herpetozoa, 21 (1/2)

2008

3 

Ayaz, D., Tok, C.V., Çiçek, K. (2007): Overwintered Hatchling of Emys orbicularis (LINNAEUS, 1758) Observed in Turkey, Herpetozoa, Wien, 19 (3/4).

2007

4 

Tok, C. V., Tosunoğlu, M., Gül, Ç., Yiğini, B., Türkakın, M., Saruhan, G., Kaya, S. : Erythrocyte Count and Size ın Some Colubrids (Reptilia: Ophidia) from Turkey. Russian Journal of Herpetology. Vol. 13, No. 2, 97-100.

2006

5 

Tosunoğlu, M., Tok, C.V., Gül, Ç. : Hematological Values in Tortoise (Testudo hermanni) and Spur-thigted Tortoise (Testudo greaca) from Thrace Region (Turkey). International Journal of Zoological Research. 1 (1):11-14.

2005

6 

Tosunoğlu, M., Ayaz, D., Tok, C.V., Olgun, K., Afşar, M. Morphology
of Eublepharis angramainyu ANDERSON & LEVITON (1966) in Turkey. Herpetozoa
18 (3/4).

2005

7 

Baran, İ., Kumlutaş, Y., Tok, C. V., Ilgaz, Ç., Kaska, Y., Olgun, K., Türkozan, O., İret, F. : On two herpetological collections made in East Anatolia (Turkey). Herpetozoa, 16(3/4): 99-114.

2004

8 

Tosunoğlu, M., Ayaz, D., Tok, C.V., Dülger, B. : An investigation on the blood cells of the the Leopard Gecko, Eublepharis angramainyu (Reptilia: Sauria: Eublepharidae). Asiatic Herpetological Research. Vol.10,pp, 230-234.

2004

9 

Tok, C. V., Cihan, D., Ayaz, D. : On Macrovipera lebetina obtusa (Viperidae) from Nusaybin (Mardin), SE Anatolia. Zoology in the Middle East, Max Kasparek Verlag, Heidelberg. 25:, 23-26.

2002

10 

Olgun, K., Baran, İ., Tok, C. V.: Comparative morphology of Triturus karelinii populations from western and central Turkey (Amphibia: Urodela). Zoology in the Middle East, Max Kasparek Verlag, Heidelberg, 22, 57-65.

2001

11 

Tok, C. V., Atatür, M. K., Ayaz, D. : Morphological characterisation of a population of Rana ridibunda Pallas, 1771 in the Dalaman area, Turkey. Zoology in the Middle East, Max Kasparek Verlag, Heidelberg, 20: 47-54.

2000

12 

Tok, C.V., Kumlutaş, Y. : On Vipera ammodytes transcaucasiana (Viperidae) from Perşembe, Black Sea Region of Turkey, Zoology in the Middle East, 13: 47-50.

1996

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 

1 

Ayaz, D., Tok, C.V., Mermer, A., Tosunoğlu, M., Afsar, M., Çiçek, K. (2007): Population Size of The Marsh Frog (Rana ridibunda, Pallas, 1771) in Lake Yayla (Denizli, Turkey). Turk J. of Zool. TÜBİTAK, 31:255-260

2007

2 

Ayaz, D., Tok, C.V., Mermer, A., Tosunoğlu, M., Afsar, M., Çiçek, K. (2006): A New Locality for Rana ridibunda caralitana Arıkan, 1988 (Anura, Ranidae) in Central Anatolia. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23 (1-2): 181-183

2006

3 

Baran, İ., Tok, C. V., Olgun, K., İret, F., Avcı, F. : On Viperid (Serpentes: Sauria) Specimens Collected from Northeastern Anatolia. Türk J. of Zool., 29: 225-228.

2005

4 

Ayaz, D., Tok C, V., Atatür, M. K., Mermer, A. : Ranid Frog Specimens Collected from the Vicinity of Erzurum, NE Anatolia. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 21, Sayı (1-2): 1-6.

2004

5 

Türkozan, O., Ayaz, D., Tok, C. V., Cihan, D. : On Testudo graeca Linnaeus, 1758 Specimens of Mardin Province. Turk J. Zool., TÜBİTAK, 27: 147-153.

2003

6 

Cihan, D., Tok C. V., Tosunoğlu, M., Afsar, M., Ayaz, D.: Mardin (Türkiye) Civarından Toplanan Amfibiler ve Reptiller Hakkında. Anadolu Üniv. Bilim ve Teknoloji Dergisi, Eskişehir. Cilt IV, sayı 2, 283-286.

2003

7 

Olgun, K., Arıkan, H., Tok, C. V., Çevik, İ. E. : 33o-36o Doğu Boylamlar Arası Orta Toroslar’ın Amfibileri. Anadolu Üniv. Bilim ve Teknoloji Dergisi, Eskişehir. Cilt IV, sayı 2, 181-188.

2003

8 

Tok, C. V., Atatür, M. K., Cihan, D. : On an Asaccus elisae (F. Werner, 1895) (Sauria: Gekkonidae) Specimen Collected from the Vicinity of Nusaybin, Mardin. Turk J. Zool., TÜBİTAK, 26: 315-316.

2002

9 

Arıkan, H., Olgun, K., Tok, C. V., Çevik, İ. E. : Morphological and Serological Investigations on the Mountain Frogs of the Mid-Taurus Range Between East Longitudes 330 and 360. Tr. J. of Zoology, 25: 11-17.

2001

10 

. Mülayim, A., Tok, C. V., Ayaz, D. : Beyşehir (Konya) Civarından Toplanan Lacerta parva Boulenger, 1887 (Sauria: Lacertidae) Örnekleri Üzerinde Morfolojik Bir Araştırma. Anadolu Üniv. Bilim ve Teknoloji Dergisi, Eskişehir.sayı 2, 2:, 345-349.

2001

11 

Budak, A., Tok, C.V., Ayaz, D. : On specimens of Rana ridibunda Pallas, 1771 (Anura: Ranidae) collected from Işıklı Lake (Çivril-Denizli), Tr.J.of Zoology, 20: 47-54.

2000

12 

Olgun, K., Baran, İ., Tok, C.V.: The Taxonomic Status of Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) Populations in Western Anatolia, Turkey, Tr.J. of Zoology, 23 (2): 133-140.

1999

13 

Tok, C.V. : The Taxonomy and Ecology of Mauremys caspica rivulata Valenciennes, 1833 (Testudinata: Bataguridae) and Testudo graeca ibera Pallas, 1811 (Testudinata: Testudinidae) in Resadiye (Datça) Peninsula, Tr.J.of Zoology, 23 (1): 17-21.

1999

14 

Tok, C.V. : Reşadiye (Datça) Yarımadası'nın Kertenkeleleri Hakkında (Gekkonidae, Agamidae, Chamaeleonidae, Lacertidae, Scincidae, Amphisbaenidae), Tr. J. of Zoology, 23 (Ek Sayı 1): 157-175.

1999

15 

Tok, C.V. : Reşadiye (Datça) Yarımadası'nın Anura Türleri Hakkında Morfolojik Bir Araştırma (Anura: Bufonidae, Hylidae, Ranidae), Tr. J. of Zoology, 23 (Ek Sayı 2): 565-581.

1999

16 

Olgun, K., Tok, C.V. : Ihlara Vadisi (Aksaray)'nden Toplanan Ophisops elegans (Sauria: Lacertidae) Örnekleri Hakkında, Tr. J. of Zoology, 23 (Ek Sayı 3): 807-810.

1999

17 

Tok, C.V., Göçmen, B., Mermer, A. : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mabuya vittata (Seritli kertenkele) (Sauria: Scincidae) Örnekleri Hakkında, Tr. J. of Zoology, 23 (Ek Sayı 2): 583-589.

1999

18 

Arıkan, H., Olgun, K., Çevik, İ.E., Tok, C.V. : A Taxonomical Study on the Rana ridibunda Pallas, 1771 (Anura: Ranidae) population from İvriz-Ereğli (Konya), Tr.J.of Zoology, 22: 181-184.

1998

19 

Budak, A., Tok, C.V., Mermer, A. : A Report on Reptiles Collected from Kumluca-Kalkan (Antalya), Turkey, Tr.J.of Zoology, 22: 185-189.

1998

20 

Kumlutaş, Y., Tok, C.V., Türkozan, O. : The Herpetofauna of Ordu-Giresun Region, Tr.J.of Zoology, 22: 199-201.

1998

21 

Tok, C.V., Kumlutaş, Y., Türkozan, O.: On Specimens of Ophisops elegans Ménétriés 1832 (Sauria: Lacertidae) Collected from Hatay, Turkey, Tr.J.of Zoology, 21: 195-203.

1997

22 

Tosunoğlu, M., Tok, C.V. : Morphological and Osteological Comparisons of Bufo viridis (Amphibia: Anura) Populations of Reşadiye (Datça) Peninsula and Komotini (Greece), Tr.J.of Zoology, 21: 205-211.

1997

23 

Çevik, İ., Tok, C.V. : Dereköy (Kırklareli) Civarındaki Lacerta praticola Eversmann, 1834 (Sauria: Lacertidae) Örnekleri Hakkında Bir Araştırma, Tr.J.of Zoology, 21: 259- 262.

1997

24 

Göçmen, B., Tok, C.V., Kaya, U. ve Tosunoğlu, M.: Kuzey Kıbrıs'ın Herpetofaunası Hakkında Bir Ön Çalışma Raporu, Tr.J.of Zoology, 20 (Ek sayı): 161-176.

1996

25 

Mermer, A, Göçmen, B., Tok, C.V. : Kuzey Kıbrıs Chalcides ocellatus Forskal, 1775 (Sauria:Scincidae) Örnekleri Hakkında. Tr.J.of Zoology, 20 (Ek sayı); 265-269.

1996

26 

Tok, C.V., Çevik, İ.E., Sayman, A. (1996): Güneybatı Anadolu'dan Toplanan Ophisops elegans (Sauria:Lacertidae) Örnekleri Hakkında. Tr. J. of Zoology, 21:195-203

1996

27 

Tok, C.V. : Reşadiye (Datça) Yarımadası'nın Herpetofaunası, Tr.J. of Zoology, 19: 119-121.

1995

28 

Tok, C.V. : Beyşehir Civarından Toplanan Ophisops elegans (Sauria: Lacertidae) Örnekleri Hakkında, Doğa - Tr.J.of Zoology, 17: 511-518.

1993

29 

Tok, C.V. : İç Anadolu Ophisops elegans (Sauria: Lacertidae) Populasyonlarının Taksonomik Durumu. Doğa - Tr.J.of Zoology, 16, 405-414.

1992

 

 Bildiriler

 

Yıl 

Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri 

1 

Tok, C.V., Tosunoğlu, M., Gül, Ç., Tayhan, Y., New locality records of some reptile species in Turkey. 15th European Congress of Herpetology, 28 Eylül-2 Ekim 2009. Kuşadası, Aydın

2009

2 

Gürkan, M., Tosunoğlu, M., Tok, C.V.: Çanakkale Sarıçay Deltası’nın Ornitofaunası. 1. Uluslar arası Antalya Kuş Sempozyumu. (Poster).

2004

Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan tam metin olarak yayımlanan bildiri 

1 

Baran, İ., Kumlutaş, Y., Olgun, K., Tok, C. V., Türkozan, O., Kaska, Y., Ilgaz, Ç., İret, F. : Vipera barani ve Vipera wagneri Engerek Türlerinin Biyolojik ve Ekolojik Yönden Araştırılması ve Koruma Stratejilerinin Saptanması. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8 Ekim 2001, Bodrum, 205-211.

2001

2 

Baran, İ., Balık, S., Kumlutaş, Y., Tok, C. V., Olgun, K., Durmuş, H., Türkozan, O., Ilgaz, Ç., İret, F. : Rana holtzi (Toros kurbağası)’nın Biyolojik ve Ekolojik Yönden Araştırılması ve Koruma Stratejisinin Saptanması. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8 Ekim 2001, Bodrum, 213-218.

2001

3 

Baran, İ., Balık, S., Tok, C. V., Kumlutaş, Y., Türkozan, O., Olgun, K., Ilgaz, Ç. : Rana holtzi (Toros Kurbağası) Türünün Populasyon Durumu ve Koruma Çalışmaları. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000. Ankara-Türkiye, 15 s.

2000

4 

Sıkı, M., Tok, C. V. Mermer, A., Tosunoğlu, M. : İzmir Kuş Cenneti'nin Avifaunası ve Herpetofaunası. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 7-10 Eylül 1998, SAMSUN, Cilt III, 181-193.

1998

5 

Budak, A., Tok, C. V. : Reşadiye (Datça) Yarımadasının Herpetofaunası. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (17-20 Eylül 1996), Hayvan Fizyolojisi Seksiyonu, Hayvan Morfolojisi, Anatomisi ve Sistematiği Seksiyonu, s. 33.

1996

Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri 

1 

Tok, C.V., Tosunoğlu, M., Demirsoy, A., Gül, Ç. (2008): Kemaliye (Eğin)'in Herpetofaunası. PZ 258. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon.

2008

2 

Ayaz, D., Tok, C. V., Mermer, A., Tosunoğlu, M., Afsar, M., Çiçek, K. : Afyon Emys orbicularis (Testudinata: Emydidae) Populasyonlarında Seksüel Dimorfizm. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası AYDIN. s 292.

2006

3 

Tosunoğlu, M., Gül, Ç., Tok, C. V., Ayaz, D. : Malpolon monspessulana ve Telescopus fallax (Ophidia: Colubridae)’da Eritrosit Ölçümleri. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası AYDIN. s 317.

2006

4 

Kaya, S., Tok, C.V., Gül, Ç., Tosunoğlu M. : Çanakkale Civarının Herpetofaunası. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi (21-24 Haziran), Adana. (Poster)

2004

5 

Tosunoğlu, M., Ayaz, D., Tok, C.V. . Anadolu’dan Bazı Kaplumbağa Türleri Üzerinde Serolojik Araştırmalar. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi (21-24 Haziran), Adana. (Poster)

2004

6 

Gül, Ç., Tosunoğlu, M., Kaya, S., Tok, C.V. Türkiye’deki Bazı Kaplumbağa Türlerinde Hematolojik İncelemeler. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi (21-24 Haziran), Adana. (Poster).

2004

 

 Kitaplar

 

Yıl 

Alanında yurtiçinde yayınlanan kitap yazarlığı 

1 

Kitap Adı 

:

Ekolojik Okur Yazarlık 'Hatay Yöresinde Yaşayan İki Yaşamlılar (Amphibia) ve Sürüngenler (Reptilia) 

Yayın Evi 

:

Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları 

2008 

2 

Kitap Adı 

:

Reşadiye (Datça) Yarımadası'nın Kurbağa ve Sürüngenleri. -Amphibians and Reptiles of Reşadiye (Datça) Peninsula. Türkçe-İngilizce 

Yayın Evi 

:

, Ege Üniv. Basım Evi Bornova-İzmir 

2000 

3 

Kitap Adı 

:

İzmir Kültürpark Hayvanat Bahçesi 

Yayın Evi 

:

Izmir Büyük Şehir Belediyesi Matbaası 

1998 

 

 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri

 

Tarih Aralığı 

Son iki yılda verdiği lisansüstü dersleri 

1 

BY-538 Bilim Tarihi, Felsefesi ve Etiği

02.2007<> ---

2 

BY-585 Zehirli Hayvanlar

09.2005<> ---

3 

BY-545 Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metodları

09.2005<> ---

4 

BY-582 Amfibia ve Reptilia Biyolojisi

02.2005<> ---

Son iki yılda verdiği lisans dersleri 

1 

BİY 216 OMURGALILAR SİSTEMATİĞİ

02.2007<>05.2007

2 

BİY 432 BİYOÇEŞİTLİLİK II

02.2007<>05.2007

3 

BİY 426 MAMMALOJİ

02.2007<>05.2007

4 

BİY 461 GENEL PARAZİTOLOJİ

09.2006<>02.2007

5 

BİY 487 ARTHROPODA

09.2006<>02.2007

6 

BİY 483 HERPETOLOJİ

09.2006<>02.2007

7 

BİY 215 OMURGASZILAR SİSTEMATİĞİ

09.2006<>02.2007

8 

BİY 474 DENİZ SÜRÜNGEN ve MEMELİLERİ

02.2006<>05.2006

Tamamlanan doktora tezi yönetimi 

1 

Çiçek, K. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

09.2005<>10.2009

2 

Afsar, M. (2006): Sultan Dağları’nın Herpetofaunası. CBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1-110.

09.2001<>09.2006

Tamamlanan yüksek lisans tezi yönetimi 

1 

Cihan, D. (2007): Akşehir-Eber Kapalı Havzası'nın Herpetofaunası. ÇOMÜ Fen Bilimleri Enst. 1-144

09.2005<>06.2007

2 

Saruhan, G. (2007): Türkiye'de Yaşayan Zehirli Yılanlar ve Zehirleri. ÇOMÜ Fen Bilimleri Enst.

09.2004<>06.2007

3 

Candan, A. (2005): Çamkoru Bölgesi (Çamlidere-Ankara)’nin Herpetofaunistik Açıdan
İncelenmesi. H. Ü. Fen Bilimleri Enst., Ankara, 1-39. (Eş Danışman)

09.2003<>09.2005

4 

Türkakın, M. (2006): Tursiops truncatus ve Delphinus delphis Türlerinin Karşılaştırmalı Olarak Osteolojik İncelenmesi. ÇOMÜ Fen Bilimleri Enst. 1-21.

09.2003<>09.2006

5 

Kaya, S. (2005): Çanakkale ili ve civarının Herpetofaunası. ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. 1-104.

09.2002<>09.2005

6 

Gül, Ç. (2005): Çanakkale Civarındaki Bazı Amfibi Türleri Üzerinde Morfolojik ve
Hematolojik İncelemeler. ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. 1-71.

09.2002<>09.2005

7 

Güldalı, G. (2003): Çanakkale Çevresindeki Triturus vulgaris (Urodela: Salamandridae) Populasyonlarının Kan Hücreleri Üzerine Bir Araştırma. ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. 1-30.

09.2001<>09.2003

8 

Sarıkaya, M. P. (2001): ZDEU (Zoology Department Ege University) Kayıtları Esas Alınarak Son Bulgulara Göre Amfibilerin Türkiye’deki Dağılışı. E. Ü. Fen Bilimleri Enst., 1-33.

09.1999<>09.2001

9 

Ege, O. (2001): Burdur Civarındaki Göller Bölgesinin (Burdur, Salda, Yarışlı, Çorak ve Karataş Gölü) Herpetofaunası. E. Ü. Fen Bilimleri Enst., 1-69.

09.1999<>09.2001

10 

Hamamcı, G. (2000): Elbistan (Kahramanmaraş) ve Elazığ Civarındaki Ophisops elegans (Sauria: Lacertidae) Populasyonları Üzerine Taksonomik ve Biyolojik Bir Araştırma. E. Ü. Fen Bilimleri Enst., 1-29.

09.1998<>09.2000

Devam eden doktora tezi yönetimi 

1 

Tayhan, Y. ÇOMÜ fen Bilimleri Enst.

09.2008<> ---

Devam eden yüksek lisans tezi yönetimi 

1 

Bulut, A. (2007) ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam Ediyor)

09.2007<> ---

2 

Üstel, S. (2007): ÇOMÜ Fen Bilimleri Enst.

02.2007<> ---

 

 Araştırma Projeleri ve Raporlar

 

Yıl Aralığı 

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 

1 

Proje Adı 

:

Marine Turtles Turkey 

1987<>1989

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 

1 

Proje Adı 

:

Türkiye'de 40 derece Kuzey Enleminin Kuzeyinde Yaşayan Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) ve Kuzey Anadolu'daki Pseudopus apodus (Pallas, 1775) (Sauria:Anguidae) Türlerinin Dağılışları ve Sistematik  

Destekleyen Kuruluş 

:

TÜBİTAK 

2008<> ---

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 

1 

Proje Adı 

:

Vipera xanthina Zehrinin Toksik Etkilerinin Sıçanlar Üzerinde İncelenmesi 

Proje Final Raporu Künyesi 

:

Vipera xanthina Zehrinin Toksik Etkilerinin Sıçanlar Üzerinde İncelenmesi 

Destekleyen Kuruluş 

:

ÇOMÜ BAP 

2006<>2008

2 

Proje Adı 

:

Kemaliye (Erzincan) ve Çevresinin Biyoçeşitlilik Açısından İncelenmesi 

2005<>2008

3 

Proje Adı 

:

Kaz Dağı Milli Parkı Faunasının Araştırılması 

2004<>2007

4 

Proje Adı 

:

Türkiye Emys orbicularis (Testudinata : Emydidae), Mauremys caspica (Testudinata : Bataguridae) ve Mauremys rivulata (Testudinata : Bataguridae) Tatlısu Kaplumbağası Türlerinin Sistematik Revizyonu 

2003<>2008

5 

Proje Adı 

:

Güney Doğu Anadolu Bölgesinin Herpetofaunasının Araştırılması 

2003<>2006

6 

Proje Adı 

:

Rize, Artvin ve Ardahan Civarının Herpetofaunası 

2000<>2003

7 

Proje Adı 

:

"330-360 Boylamlar Arası Orta Torosların Herpetofaunası"  

1997<>2000

8 

Proje Adı 

:

Tehdit Altındaki Türlerin Araştırılması. Vipera wagneri ve Vipera barani Türlerinin Biyolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılarak Eylem Planlarının Oluşturulması 

1997<>2000

9 

Proje Adı 

:

Tehdit Altındaki Türlerin Araştırılması. Niğde (Ulukışla)'de Yaşayan Rana holtzi (Toros Kurbağası)'nin Biyolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılarak Eylem Planlarının Oluşturulması 

1997<>2000

10 

Proje Adı 

:

Dilek Yarımadası (Kuşadası) Ulusal Parkı'nın Herpetofaunası 

1997<>2000

11 

Proje Adı 

:

İzmir Kuş Cenneti'nin Herpetofaunası ve Sazlıklardaki Kuş Türlerinin Araştırılması 

1996<>1999

12 

Proje Adı 

:

Güneybatı Anadolu'da Dağılış Gösteren Scincidae Türlerinin Morfolojik ve Biyolojik Yönden Araştırılması.  

1995<>1998

 

 Diğer Akademik Etkinlikler

 

Yıl 

Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak yapılan katılımlar 

1 

Hatay Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi, TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Hatay ve Civarının Faunal Özellikleri, Türkiye'nin Zehirli Yılanları (Ders ve Arazi Çalışması)

2009

2 

Spil Dağı Milli Parkı ve Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Spil Dağı'nın Faunal Özellikleri (Ders ve Arazi Çalışması).

2009

3 

Çanakkale Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Çanakkale Çevresinin Faunal Özellikleri (Ders ve Arazi Çalışması).

2009

4 

Çanakkale Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Çanakkale Çevresinin Faunal Özellikleri (Ders ve Arazi Çalışması).

2008

5 

Spil Dağı Milli Parkı ve Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Spil Dağı'nın Faunal Özellikleri (Ders ve Arazi Çalışması).

2008

6 

Kaz Dağı'nın Faunistik Özellikleri, Türkiye'nin Zehirli Yılanları (Ders ve Arazi Çalışması), Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi, TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı

2008

7 

Hatay Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı . Hatay Civarının Faunal Özellikleri, Türkiye'nin Zehirli Yılanları (Ders ve Arazi Çalışması)

2008

8 

Türkiye'nin Yılanları. Çevre Paneli (Panelist)

2007

9 

Ayvalık Adaları Faunistik Özellikleri. Alan Kılavuzu Eğitim Çalışması (Ders)

2007

10 

Spil Dağı Milli Parkı ve Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi (Ders ve Arazi Çalışması)

2007

11 

Hatay Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi, TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Hatay ve Civarının Faunal Özellikleri, Türkiye'nin Zehirli Yılanları (Ders ve Arazi Çalışması)

2007

12 

Kaz Dağı Faunistik Özellikleri. Alan Kılavuzu Eğitim Çalışması (Ders)

2007

13 

Kaz Dağı Milli Parkı ve Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi, TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Kaz Dağı'nın Faunistik Özellikleri, Türkiye'nin Zehirli Yılanları (Ders ve Arazi Çalışması)

2007

14 

Eylül 2006 Spil Dağı Milli Parkı ve Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Spil Dağı’nın Faunal Özellikleri. (Ders ve arazi çalışması).

2006

15 

Kaz Dağı Milli Parkı ve Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Kaz Dağı’nın Faunistik Özellikleri (Ders ve arazi çalışması).

2006

16 

Kemaliye ve Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Önemli Doğa Alanları, Sıfır Yok Oluş Alanları ve Kemaliye. Türkiye’nin Zehirli Yılanları (Ders ve arazi çalışm

2006

17 

TÜBİTAK projelerini değerlendirmede “Taksonomi, Populasyaon, Genotipleme Paneli” nde panElist olarak katılma.

2005

18 

Spil Dağı Milli Parkı ve Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Spil Dağı’nın Faunal Özellikleri. (Ders ve arazi çalışması)

2005

19 

TÜBİTAK projelerini değerlendirmede “Taksonomi, Populasyaon, Genotipleme Paneli” nde panalist olarak katılma.

2005

20 

Kemaliye ve Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Önemli Doğa Alanları, Sıfır Yok Oluş Alanları ve Kemaliye. Türkiye’nin Zehirli Yılanları (Ders ve arazi çalışm

2005

21 

Temmuz 2005 Kaz Dağı Çevre Eğitim Kursu. Önemli Doğa Alanları, Sıfır Yok Oluş Alanları ve Kaz Dağı. Türkiye’nin Zehirli Yılanları (Ders ve arazi çalışması).

2005

22 

Kaz Dağı Milli Parkı ve Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Kaz Dağı’nın Faunistik Özellikleri (Ders ve arazi çalışması).

2005

23 

Kapadokya ve Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Kapadokya’nın Faunistik Özellikleri (Ders ve arazi çalışması).

2005

24 

Bayramiç Kaz dağları Kültürel, Çevresel ve Ekonomik Değerleri Paneli. (panelist)

2005

25 

Kaz Dağı Milli Parkı ve Çevresinde Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi TÜBİTAK Çevre Eğitim Programı. Kaz Dağı’nın faunistik Özellikleri (Ders ve arazi çalışması)

2004

26 

Bern sözleşmesi kapsamında nesli tehlikede olan canlıların yaşama ortamlarının daha etkin korunmasına yönelik "Zümrüt ağı" toplantısında Ege Üniversitesi temsilciliği.

2000

27 

TEMA Vakfının Düzenlediği 9. Dönem (29 Ağustos-4 Eylül 1998) Doğa ve Erozyon Eğitimi Kapsamında 'Biyolojik Çeşitlilik'konusunda verilen Konferans

1998