PROF.DR. YUSUF KUMLUTAŞ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

E-Posta :   yusuf.kumlutas@deu.edu.trEğitim / Akademik Bilgisi

Lisans

 Ege Üniversitesi FEN FAK.(BİYOLOJİ BL.)

 1985

Yüksek Lisans

 Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü(BİYOLOJİ ABD.)

 1988

Doktora

 Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü(BİYOLOJİ ABD.)

 1993

Yardımcı Doçent

 Dokuz Eylül Üniversitesi BUCA EĞT.FAK.(KADROYA ATAMA)

 1996

Doçent

 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Hayvan Sistematiği

 1998

Profesör

 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

 2005

 
MAKALELER

NO

AD

YIL

1

 Contribution to the Distribution and Morphology of Pelias darevskii (Vedmederja, Orlov et Tunıyev 19...

 2010

2

 Phylogeography of the ocellated skink Chalcides ocellatus (Squamata, Scincidae), with the use of mtD...

 2010

3

 Morphology of Peripheral Blood Cells from some Lacertid Lizards from Turkey...

 2009

4

 Morphology of peripheral blood cells from various Turkish snakes....

 2009

5

 The morphology and distribution of Varanus griseus (Daudin, 1803) (Reptilia: Sauria: Varanidae) in S...

 2008

6

 The Morphology and Distribution of Timon princeps (Blanford 1874) (Sauria: Lacertidae) in Southeaste...

 2008

7

 Electrophoretic characterisation of the venom samples obtained from various Anatolian snakes (Serpen...

 2008

8

 New locality records extended the distribution of Telescopus nigriceps (Ahl, 1924), black-headed cat...

 2007

9

 On new populations of Rana holtzi and Rana macrocnemis (Ranidae: Anura)....

 2007

10

 The morphology and distribution of Ablepharus bivittatus (Menetries, 1832) (Reptilia: Sauria: Scinci...

 2007

11

 Morphology and distribution of Rhynchocalamus melanocephalus satunini (Nikolsky, 1899) in Turkey....

 2007

12

 An assessment of initial body size in loggerhead sea turtle (Caretta caretta) hatchlings in Turkey....

 2007

13

 A new subspecies, Eumeces schneiderii barani (Reptilia: Sauria: Scincidae) from Turkey....

 2007

14

 Second record of Walterinnesia aegyptia Lataste, 1887 from southeastern Anatolia....

 2006

15

 Invertebrate infestation of Caretta caretta nests at Fethiye beaches, Turkey....

 2006

16

 On the Populations of Ablepharus kitaibelii (Bibron and Bory, 1833) (Sauria: Scincidae) from South-W...

 2005

17

 First record of Natrix megalocephala Orlov and Tuniyev, 1986 (Reptilia: Ophidia: Colubridae) from Tu...

 2005

18

 Geographical distributions and taxonomical states of Telescopus fallax (Fleischman, 1831) and Vipera...

 2005

19

 A new record of Mesalina brevirostris (Reptilia: Sauria: Lacertidae) from southeastern Anatolia....

 2005

20

 The amphibian and reptile species of İğneada (Kırklareli) and its vicinity....

 2005

21

 On Laudakia caucasia (Eichwald, 1831) (Sauria: Agamidae: Laudakia) specimens collected from northeas...

 2005

22

 Occurrence of Telescopus nigriceps (Ahl, 1924) (Reptilia: Ophidia: Colubridae), the black-headed cat...

 2005

23

 Acanthodactylus harranensis, a new species of lizard from southeastern Turkey....

 2005

24

 On Some Lizard Spyecies of Western Taurus Range...

 2004

25

 Güneybatı Anadolu (29º-33º Boylamlar Arası) Lacerta danfordi (Reptilia: Lacertidae) populasyonları h...

 2004

26

 On snake species of the Western Taurus Range, Turkey...

 2004

27

 The morphology and size of blood cells of some viperid snakes from Turkey....

 2004

28

 New locality records extended the distribution of some ophidians in southeastern Anatolia....

 2004

29

 The amphibian and reptile species of Bozdağ (Ödemiş)....

 2004

30

 First record of Eumeces schneiderii (Daudin, 1802) (Sauria: Scincidae) from western Anatolia....

 2004

31

 On two herpetological collections made in east Anatolia (Turkey)....

 2004

32

 Electrophoretic patterns of some viper venoms from Turkey...

 2003

33

 Morphological and serological comparison of Mediterranean Spur-thighed Tortoises, Testudo graeca Lin...

 2003

34

 Erythrocyte size and number in Neurergus strauchii (Urodela: Salamandridae)....

 2003

35

 On Asaccus elisae (F. Werner, 1895) (Sauria: Gekkonidae) specimens collected from the vicinity of Ha...

 2003

36

 Occurrence of Mesalina brevirostris (Reptilia: Sauria: Lacertidae), the Blanford's short-nosed deser...

 2002

37

 Herpetofauna of Spil Mountain (Manisa) and Its Vicinity: Results of Field Surveys....

 2001

38

 Herpetofauna of Spil Mountain (Manisa) and its vicinity: Results of field surveys....

 2001

39

 On the amphibians and reptiles of İzmit-Bolu region: Results of field surveys....

 2001

40

 On the possible occurrence of the marginated tortoise, Testudo marginata, in Turkey....

 2001

41

 The herpetofauna of the vicinity of Silifke....

 2001

42

 Yamanlar Dağı ve Karagöl civarındaki kurbağa ve sürüngenlerin taksonomisi ve ekolojisi....

 2000

43

 A serological investigation of Lacerta viridis (Laurenti, 1768) (Sauria: Lacertidae) populations in ...

 1999

44

 Köyceğiz özel koruma bölgesi Lacerta danfordi (Reptilia: Lacertidae) populasyonu hakkında...

 1999

45

 Lacerta viridis (Lacertidae) populasyonlarının Türkiye'deki taksonomik durumu...

 1999

46

 Ihlara Vadisi (Aksaray) Lacerta cappodocica WERNER, 1902 (Sauria: Lacertidae) örnekleri hakkında...

 1999

47

 Karadeniz Bölgesi Rana ridibunda (Anura: Ranidae) populasyonları üzerinde morfolojik araştırma...

 1999

48

 On specimens of Ophisops elegans Menetries 1832, (Sauria: Lacertidae) collected from Hatay, Turkey....

 1997

49

 Çamlıhemşin (Rize) civarının herpetofaunası hakkında...

 1997

50

 On the samples of Vipera ammodytes transcaucasiana (Ophidia: Viperidae) collected from Perşembe in B...

 1996

51

 A new subspecies Ablepharus kitaibelii (Bibron & Borry, 1833) budaki n. ssp. (Sauria: Scincidae) fro...

 1996

52

 Karadeniz Bölgesi Lacerta viridis (Sauria: Lacertidae) populasyonları üzerinde taksonomik araştırmal...

 1996

53

 Türkiye?de yaşayan Bufo bufo (Linnaeus 1758)?nun dağılışı ve taksonomik durumu hakkında bir inceleme...

 1995

54

 Research on the Amphibia, Reptilia and Mammalia species of the Köyceğiz-Dalyan special protected are...

 1994

55

 Anadolu?da Ablepharus kitaibelii (Sauria: Scincidae)?nin bireysel ve coğrafi variasyonu üzerinde ara...

 1993

56

 Yeşil kertenkele olarak bilinen Lacerta viridis (Sauria: Lacertidae)?in beslenme biyolojisi ve biyol...

 1993

57

 Amfibi sistematiğinin son durumu....

 1993

58

 Türkiye salyangozları stok tesbiti (Helix lucorum: Gastropoda: Mollusca)....

 1992

59

 Batı ve Orta Karadeniz Bölgesinin Herpetofaunası...

 1992

60

 Türkiye Ova Kurbağası (Rana ridibunda)'nın Stok Tespiti...

 1992

 BİLDİRİLER

NO

AD

TARİH

1

 A molecular phlogenetic approach of the Cat snake Telescopus fallax (Ophidia: Colubridae): prelimina...

 28/09/2009 - 02/10/2009

2

 Mitochondrial phylogeography of Typhlops vermicularis Merrem, 1820 (Reptilia, Typhlopidae) in the Ae...

 28/09/2009 - 02/10/2009

3

 Göksu Deltası ve Civarının Herpetofaunası, Çevreyle ilişkileri...

 22/05/2009 - 23/05/2009

4

 Ekincik Kumsalı'nda yuva yapan Caretta caretta türünün üreme ekolojisinin araştırılması....

 26/06/2006 - 30/06/2006

5

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden toplanan herpetolojik materyal hakkında....

 26/06/2006 - 30/06/2006

6

 Türkiye Fauna ve Flora Araştırma Enstitüsü'nün gerekliliği....

 10/12/2003 - 11/12/2003

7

 Taşıma ve doğal yuvalardaki Caretta caretta ve Chelonia mydas yavrularında karapastaki plak farklıla...

 04/12/2003 - 05/12/2003

8

 Bazı omurgasız türlerinin Caretta caretta yavru ve yumurtalarına etkisi ve aralarındaki ilişkiler....

 04/12/2003 - 05/12/2003

9

 Fethiye Kumsalı'nda Yuva Yapan Caretta caretta Populasyonunun Araştırılması....

 04/12/2003 - 05/12/2003

10

 Annual fluctuation of nests and remigration of loggerheads on Fethiye beach, Turkey....

 24/10/2001 - 28/10/2001

11

 Rana holtzi (Toros Kurbağası)'nin biyolojik ve ekolojik yönden araştırılması ve koruma stratejisinin...

 05/10/2001 - 08/10/2001

12

 Türkiye?nin Ege ve Akdeniz bölgelerindeki kara kaplumbağalarının (Testudo graeca) taksonomik durumla...

 05/10/2001 - 08/10/2001

13

 Caretta caretta türünün Dalyan, Fethiye, Patara ve Kızılot kumsallarındaki populasyon durumunun araş...

 05/10/2001 - 08/10/2001

14

 Aras Vadisi civarında yayılış gösteren kurbağa ve sürüngen türlerine ait bazı ekolojik gözlemler....

 05/10/2001 - 08/10/2001

15

 Vipera barani ve Vipera wagneri engerek türlerinin biyolojik ve ekolojik yönden araştırılması ve kor...

 05/10/2001 - 08/10/2001

16

 Some investigations on the taxonomic status of Testudo graeca from the Aegean and Mediterranean regi...

 07/03/2001 - 10/03/2001

17

 Rana holtzi (Toros Kurbağası) türünün populasyon durumu ve koruma çalışmaları....

 05/09/2000 - 09/09/2000

18

 Dalyan, Fethiye, Patara ve Kızılot Kumsalları deniz kaplumbağası populasyonlarının incelenmesi....

 05/09/2000 - 09/09/2000

19

 Batı Torosların Herpetofaunası...

 12/06/1998 - 15/06/1998

20

 Öğretmen Yetiştirmede Biyoloji eğitiminin Bugünü ve Gelecekteki Amaçları...

 27/11/1997 - 29/11/1997

21

 Trakya ve Anadoluda Lacerta viridis (Sauria: Lacertidae) Populasyonlarının Taksonomik yönden incelen...

 17/09/1996 - 20/09/1996

22

 İlköğretimde Fen Eğitiminin Bugünkü Durumu Üzerine Bir Çalışma...

 11/09/1995 - 13/09/1995

23

 Üniversitelerde Biyoloji Eğitiminin Bugünkü Durumu Üzerine Bir Çalışma...

 11/09/1995 - 13/09/1995

24

 Amphibilerin Ekolojik Dengedeki Önemi...

 04/09/1995 - 05/09/1995
PROJELER

 

NO

AD

TARIH

1

 Özel Çevre Koruma Bölgeleri'ndeki (Belek, Dalyan, Ekincik, Göksu Deltası, Patara) Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) Populasyonlarının Araştırılması ve Korunması....

 5/2004 - 12/2004

2

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Herpetofaunasının Araştırılması....

 5/2004 - 11/2006

3

 Rize, Artvin ve Ardahan Civarının Herpetofaunası....

 1/2001 - 12/2002

4

 GAP Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi....

 4/2000 - 12/2000

5

 Niğde (Ulukışla'da) Yaşayan Rana holtzi (Toros Kurbağası)'nın Biyolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılarak Eylem Planlarının Oluşturulması....

 12/1998 - 12/1999

6

 Vipera wagneri ve Vipera barani Türlerinin Biyolojik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılarak Eylem Planlarının Oluşturulması....

 12/1998 - 12/1999

7

 Biyoloji Eğitimi Sorunlarıve Bunların ülke Gelişimine Yansıması...

 1/1994 - 12/1995

8

 Türkiye Ova Kurbağaları stok Tespiti...

 3/1992 - 12/1992

9

 Batı ve Orta Karadeniz Herpetofaunası...

 1/1987 - 12/1988

 DÜE’DEKİ AKADEMİK İDARİ GÖREVLERİ


NO

Görev

1

Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2008-Devam ediyor

2

Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ekim 2008-Devam ediyor

3

Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2001- Eylül 2004