Coluberidae: (Sadece üç türü Yarı Zehirli)
 Dolichophis caspius (Coluber caspius) (Zehirsiz)

Başın üst tarafı plaklarla örtülüdür, frontal plak supraocular plaklarla temastadır. (Bak şek 37) Anal plak ekseri çift, gözbebekleri yuvarlaktır (Sadece Telescopus cinsinde dikeydir)
Coluberidae familyasından sadece 3 türün ufak hayvanlar için zehirli olabileceğini söylemiştik bunların zehir dişleri ağızlarının gerisinde olduğundan insan için tehlikesizdir. Zehirli iki Coluber türü Malpolon insignitus, Telescopus Fallax ve Telescopus nigriceps türleridir. Şimdi bu türleri tanıtalım.

Malpolon insignituss (Yarı Zehirli)


Başın üzerinde ve gözler arasında bir çukurluk vardır, Rostrum ucu sivri, rostral plak üstten çok az gözükür, Frontal plak ince uzundur (Supraocular'in ancak yarısı genişliğinde) ve supraocular plakları öne doğru iyice geçer , (Bak Şek 69) vücut etrafı pulları 17 veya 19 sıralıdır pulların ortaları çukurcadır. Total uzunluk 2 metre kadar olabilir.Gövde üstü zeytuni gri veya koyu kahve rengidir bu zemin üzerinde siyahımsı küçük lekeler yer alır, lekelerin kenarında ince beyaz çizgiler bulunabilir. Karın, sarımsı beyaz ve gri noktalıdır

Telescopus fallax (Yarı Zehirli)


Frontal plak dar değildir, supraocular plakları öne doğru geçmez, başın üzerinde çukur yoktur. Frenal plak çok uzun olup, arka ucu praeocular plak altından gözün ön kenarına kadar uzanır, göz bebeği dikeydir (Bak Şek. 79) Baş geniş boyun bariz incedir, vücut yanlardan basık, yüksekliği genişliğinden fazladır. Burun deliği nasal plağın ortasında yer alır. Gözün ön kenarına temas eden uzun bir frenal plak bulunur (Bak Şek. 79) Vücut etrafı pulları 19, nadiren 21 sıralıdır, pullar karinasızdır. Total uzunluk genelde 70-80 cm Nadiren 1 m olabilir. Üst tarafı gri veya gri kahverengi olup, zemin renk üzerinde sırtta siyah lekeler bulunur.

Telescopus fallax (Yarı Zehirli)

Telescopus nigriceps
türüde görünüş itibarıyla Telecsopus fallax'a benzemekle birlikte boyu biraz daha kısa olup kafası siyah renktedir.

Bunun dışındaki Coluberidae familyasına mensup 35 tür yılan da zehirsizdir.


Lütfen sitedeki bilgilerden kısmen yada tamamen alıntı yaparken, kaynağını belirtelim, emeğe saygı duyalım.

Zehirli Yılanlar Menü'süne Dönmek İçin

Yılanlar ile ilgili sormak istediğiniz herşey!