Anguidae (Yılan Kertenkelegiller)

Başın üst tarafı simetrik dizilmiş plaklarla kaplıdır. Occipital plak oldukça büyük ve belirgindir. Serbest göz kapakları bulunur. Göz bebekleri yuvarlaktır. Fazla uzun olmayan dilleri iki bölümden oluşmaktadır. Arka kızım kalın, ön kısım ise incedir. Üzeri pul şeklinde papillalarla kaplı.Uç tarafı çatallı olup arka kısmın içine çekebilir. Sırt pulları birbirlerini kısmen örterler bunların üst tabakası keratinden, alt tabakası kemikten yapılmıştır. Şekil ve boy bakımından karın pulları sırt pullarından farklı değillerdir. Hiç bir türde femoral ve anal delikler bulunmaz.

Anguidae familyasına bağlı kertenkeleler Amerika, Asya, Avrupa ve Kuzeybatı Afrika'da bulunurlar. Yaklaşık olarak 8 cins 46 tür içerir. Bazı türlerde ayak ve parmaklar tam oluştuğu halde bazılarında parmak sayısı azalmıştır bir kısmında ise hiç ayak bulunmaz. Türkiye'de iki cinsi yaşar.

Anguis fragilis LINNAEUS 1758 (Yılan Kertenkele)

Pseudopus apodus (Ophisaurus apodus) (PALLAS) 1775 (Oluklu Kertenkele)

Cinsleri ayırt etme cetveli.

1) Gövdenin iki yanında boyundan anüs'e kadar uzanan birer oluk var. Kulak deliği belirgindir.  Ergin hayvanın boyu bir metre veya biraz daha fazladır. Pseudopus apodus.

2) Gövdenin yan taraflarında oluk yok. Kulak deliği çok küçük zorlukla görülebilir. Ergin hayvanın boyu 50 cm'den fazla değil. Anguis fragilis

Anguis fragilis LINNAEUS 1758 (Yılan Kertenkele)' türü hakkında detay için tıklayınız.

Pseudopus apodus (Ophisaurus apodus) (PALLAS) 1775 (Oluklu Kertenkele)' türü hakkında detay için tıklayınız.


Lütfen sitedeki bilgilerden kısmen yada tamamen alıntı yaparken, kaynağını belirtelim, emeğe saygı duyalım.


Tür Menü'süne Dönmek İçin

Sürüngenler ile ilgili sormak istediğiniz herşey!