Türkiye'de Zehirli Kertenkele Var mıdır?

Hayır!
Ne Türkiye'de ne Asya'da ne Afrika'da ne de Avrupa'da zehirli kertenkele yoktur.

Dünya'da sadece iki tür kertenkele zehirlidir (Heloderma suspectum, Heloderma horridum) bunlar da sadece Güney Amerika'nın kuzeyi ve Kuzey Amerika'nın güney'inde yaşarlar. Ancak bu iki tür kertenkelenin de zehirlari Çıngıraklı Yılan'ınki kadar kuvvetli olsa da zehir iletim sistemleri fazla gelişmediği için insanlara zarar veremezler.

Ülkemizde yanlış olarak, yeşil kertenkelelerin zehirli olduğu sanılmaktadır. Bu çok yanlış bir inanıştır, biraz önce de belirttiğim gibi, Dünya'da sadece iki tür kertenkele zehirlidir ve bunlar da ülkemizde bulunmazlar sadece Amerika Kıtası'nda yaşarlar ve insanlar için tehlikeli değillerdir.


Lütfen sitedeki bilgilerden kısmen yada tamamen alıntı yaparken, kaynağını belirtelim, emeğe saygı duyalım.

Ana Menü'ye Dönmek İçin

Kertenkeleler ile ilgili sormak istediğiniz herşey!