Xerotyphlops vermicularis: (Zehirsiz)

Xerotyphlops vermicularis MERREM, 1820 (Kör Yılan)

Biçimsel Özellikler:  İnce vücutlu solucana benzeyen bir yılandır. İlk bakışta, baş ve kuyruk kısmının birbirinden ayrılması zordur. Ağız başın altında at nalı biçimindedir. Hayvanın kuyruk uzunluğu, vücudunun çapı ile hemen hemen aynıdır (Yaklaşık 1 cm.). Kuyruğun ucunda ufak bir diken bulunur. Gözler körelmiş olup, plak altındadır ve ancak siyah nokta halinde belli olurlar. Burun delikleri yanlardadır. Rostral plak baş genişliğinin yaklaşık 1/3'ü kadar, bazen de daha azdır. Bu plak başın üstünde yaklaşık takriben göz hizasına kadar uzanmaktadır. Nasal plak kısmen bölünmüştür ve bu plağı ikiye bölen çizgi, 2. Supralabiale'den başlar. Praeoculare mevcuttur. İkinci ve 3. Supralabiale ile tenasta olan bu plak yaklaşık olarak ocular plak genişliğindedir. Başın üstündeki pullar birbirlerine eşit büyüklükte olmalarına rağmen ön sıradakiler biraz daha büyükçedir. Supralabialia sayısı 4 dür. Sırt ve karın pulları cycloid şekilde ve benzer yapıda dizilmiştir. Gövde etrafındaki pul sayısı 21-24 adettir (Kuyrukta ise 12), her bir pulun arka uç kısmında koyu renkli bir lekecik bulunur. Vücut uzunluğu 25 cm civarındadır ancak nadir olarak 35 cm. olabilir. Hayvanın enine çapı ise 1 cm. kadar olabilir. Sırt taraf pembemsi kahverengi veya sarımsı kahverengidir, karın tarafı ise sarımsıdır.


(Fotograf: Mehmet Kösemen)

Biyolojik-Ekolojik Özellikler: Nemli toprak içi ve taş altlarında yaşarlar. Buralarda tünelcikler açarak böcek ve küçük solucanları avlarlar, ayrıca karınca yuvalarının yakınında da görülürler. Hareketleri çabukçadır, ele alındığında parmağa dolanarak sıkmaya çalışır ve kuyruk ucundaki dikeni batırmaya çalışır. Üremeleri hakkında fazlaca bilgi yoktur ancak ovipardır dişi uçları sivrive olan 4-8 kadar yumurta bırakır, yumurtaların boyu 12-12.5 mm. civarındadır.. Çiftleşme haziran ayında olur erkek kloakını dişininkine sıkıca temas ettirir ve arka kısmını dişisine 3-4 kere dolar.

Toprak altında gizli bir hayat sürdüğü için, terraryumda beslenmesi güç bir yılandır. Fakat alışınca bir pens ile küçük bir solucan parçası, karınca veya böcek larvası ile beslenebilir.

Deniz seviyesinden 1500-1600 metre yüksekliğe kadar olan yüksekliklerde yaşayabilir, Türkiye'nin hemen her yerinde ve Kıbrıs'ta bulunur. Türkiye'de Ege, Marmara, Akdeniz, Güney Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'da yaşar. Kuzeyde Trabzon, Amasya, en doğuda ise Mardin'de bulunur.

Yurtdışında, Afganistan, İran, Kafkasya, Suriye, Rodos, Yunanistan, Güney Bulgaristan, Arnavutluk ve Güney Yugoslavya'da bulunur.


Lütfen sitedeki bilgilerden kısmen yada tamamen alıntı yaparken, kaynağını belirtelim, emeğe saygı duyalım.

Typhlops Menü'süne Dönmek İçin

Yılanlar ile ilgili sormak istediğiniz herşey!