Nomenklatur Kuralları

NOMENKLATUR:

Nomenklatur Latince bileşik bir sözcüktür ve "İsmiyle Çağırmak" anlamına gelir. Zoolojide hayvanları familya, cins, tür gibi sistematik kategorilere ayırıp her birine Latince bir isim takmak gerekir. Bu sistem LINNAEUS tarafından kullanılmış ve ondan sonra da devam edegelmiştir. Bu sisteme göre her hayvan ve bitki iki isimle adlandırılır. Bu sisteme binominal nomenklatur denir. Birinci isim hayvanın yada cinsin cinsini, ikinci isim ise türünü belirtir. Bir örnek vermek gerekirse Lacerta viridis ismindeki Lacerta kertenkelenin cinsini, viridis ise türüdür.

Nomenklatur sisteminin değişmez kuralları vardır örneğin tür isimleri binominaldir (çift isimli) ama alttür isimleri trinominal yani üç isimlidir. Yukarıdaki örneği tekrar vermek gerekirse:
Lacerta viridis meridionalis gibi.

Nomenklatur kuralları şunlardır:

1) Hayvanlar ve Bitkiler Alem'inde aynı isim iki farklı cinse verilemez.
2) Aynı cinse mensup iki farklı tür aynı ismi kullanamaz.
3) Metin düz harfli ise cins ve tür isimleri farklı karakter ile yazılmalıdır, örneğin başka renk, koyu   renk veya italik yazılır
4) Cins isimleri büyük harfle başlar, tür ve alttür isimleri ise küçük harfle başlarlar.
5) Familya isimleri -idae, altfamilya isimleri ise -inae ile biter.

Cins ve tür isimlerinden sonra bir şahıs ismi ve bir tarih yazılır bu o türü bilimsel olarak ilk tanıtan kişi ve bu tanıtımı yaptığı yıldır. Örneğin Lacerta agilis  Linnaeus 1758 gibi. Burada şahıs ismi düz yazıyla cins ve tür isimleri ise italik harflerle yazılır

Bazen şahıs isimleri parantez içine alınabilir Laudakia stellio (Linnaeus) 1758 gibi buna göre bu hayvan 1758 yılında Linnaeus tarafından literatüre geçirilmiştir ancak o yıllarda kayda Lacerta stelio olarak kaydedilmiştir oysa aynı hayvan Lacerta cinsinden alınmış önce Agama sonra da Laudakia cinsine konulmuştur. Böyle durumlarda hayvanın yeni ismi aynen yazılır onu ilk tanıtan kişinin ismi parantez içine alınır.


Lütfen sitedeki bilgilerden kısmen yada tamamen alıntı yaparken, kaynağını belirtelim, emeğe saygı duyalım.

Ana Menü'ye dönüş için tıklayın.

Lütfen Sormak istediğiniz konularda e-mail atınız