Leptotyphlops macrorhynchus: (Zehirsiz)
Leptotyphlops macrorhynchus (Jan) 1862 (İpliksi Yılan)

Biçimsel Özellikleri: Typhlops vermicularis'den daha ince yapılı ve solucan görünüşünde bir yılandır, Supraocular mevcuttur ve başın üst tarafında ocular'lar birden fazla (genellikle 3) plakla ayrılırlar. Gözler ocular plakların altında ve körelmiş durumdadır, dışardan bakıldığında siyah noktacık şeklinde belli olurlar. Ocular plak dudağa değer ve nasal plaktan tek bir supralabile ile ayrılmıştır. Rostrum ucu kıvrıktır. Burun delikleri başın yanında bulunur, Nasale tam olarak bölünmüştür. Ağız başın altında ve at nalı biçimindedir. Vücut etrafındaki pul sayısı 14 tanedir. Vücut çapı 2 mm. kadardır. Total vücut gövde çapının 100 katından fazla (20-25 cm) kuyruk uzunluğu gövde çapının 10 katı kadardır (2 cm.) ve ucunda ufak bir diken bulunur. Vücudun sırt kısmı et renginde (sarımtırak kahverengi) karın tarafı ise sarımsıdır.

Biyolojik ve Ekolojik  Özellikleri: Açık arazilerde taş altlarında ve nemli gevşek toprak altlarında çoğunlukla grup halinde yaşarlar. Besinleri daha çok karınca larvaları olduğundan karınca yuvalarına yakın görünürler. Davranışları T. Vermicularis türüne benzemekle beraber onlardan daha ağır ve yavaştırlar. Üremeleri hakkında fazlaca bir bilgimiz yoktur. Ovipar oldukları tahmin edilmektedir. 500-1000 metre yüksekliğe kadar görülebilmektedirler. Güneydoğu Anadolu, Suriye, Irak da bulunur, ülkemizde: Birecik, Urfa, Kızıltepe (Mardin) de yakalanmış numuneler vardır. 


Lütfen sitedeki bilgilerden kısmen yada tamamen alıntı yaparken, kaynağını belirtelim, emeğe saygı duyalım.

Leptotyphlops Menü'süne dönmek için

Yılanlar ile ilgili sormak istediğiniz herşey!