Paralaudakia caucasica (EICHWALD) 1831
Kafkas Keleri

   Başın üzeri simetrik olmayan pullarla ve küçük plaklarla kaplıdır. Baş oldukça yassıdır, baş ve boyunun yanlarında dikenimsi pullar bulunur. Kulak deliği göz ile aynı boyda olabildiği gibi çoğu zaman biraz daha büyük olabilir. Sırtın vertebral bölgesi büyük, düz veya hafif karinalı birbirini örten pullarla kaplanmıştır. Baş altı pulları düzdür. Gövde yanındaki pullar az dikenlidir.

   Kuyruğun dip kısmı basık ve daha kalındır, geri kalan kısım yuvarlak olup halka şeklinde dizilmiş dikenli ve karinalı pullardan oluşmuştur. Her iki halkadan bir kuyruk segmenti oluşmuştur. Kuyruk kolay kopmaz, kuyruk boyu anüsten, hayvanın boynuna kadar olan gövde mesafesinin, iki katından biraz azdır..

Gövde 35 cm. yada biraz daha fazla olabilir. Zemin rengi zeytuni griden, zeytuni kahverengiye kadar değişir bunun üzerinde siyah kenarlı sarımsı lekeler bulunur, Çoğu zaman siyah desen ağ şeklindedir. Canlı numunelerde karın rengi dişide pembemsi sarı, üreme zamanlarında erkekte siyahımsı mavidir. Erkeklerde anüsün ön tarafında delikli pullar bulunur.

   Kayalık yerlerde yaşar. 3000 metre  yükseğe kadar görülür taş araları, kaya yarıklarında gizlenir, Kış uykusunu da yüzlercesi bu gibi yerlerde geçirir. Böcek ve örümceklerle beslenirler ama bitkilerin çiçek ve yumuşak bölümlerini de yerler. Yumurtlama zamanları Nisan ile Temmuz ayı arasıdır bir dişi 8-14 yumurta bırakır. Bunların boyu 22-26 mm. kadardır. 2 ay süren kuluçka devresinden sonra yumurtalardan 36-40 mm. boyunda yavrular çıkar.

    Yaşam alanları Doğu Anadolu ve Transkafkasya'dan Iran, Afkanistan ve Özbekistan'a kadar uzanır. Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesi, Van gölü ve Kars civarında bulunur.


Lütfen sitedeki bilgilerden kısmen yada tamamen alıntı yaparken, kaynağını belirtelim, emeğe saygı duyalım.

Laudakia Menü'süne Dönmek İçin

Sürüngenler ile ilgili sormak istediğiniz herşey!