Hemidactylus turcicus (LINNAEUS) 1758
Geniş Parmaklı Keler


Sırt tarafında küçük granüllerden başka, büyük tüberküller bulunur. Oval biçimde ve eğik duran kulak deliği göz çapının yarısından daha küçüktür. 7-10 supralabial, 6-9 infralabial, 4-10 (çok nadir 2). preanal delik bulunur. Göz kapağı bulunmaz, göz bebeği dikeydir.
Parmak altlarında çift sıralı plaklardan oluşan geniş bir kısım, parmak dibinden parmağın 2/3'üne kadar devam eder. Parmağın geri kalan 1/3 'lük kısmı dar ve yanlardan basıktır, bu kısım düz olmayıp çengel şeklinde kıvrıktır.Sırttaki tüberküller 14-16 uzunlamasına sıra halindedir. Karın pulları düzdür ve birbirini kısmen örter. Kuyruğun üzerinde granüle pulların dışında 6-8 sıra oluşturan karinalı tüberküller vardır. Alt tarafta birbirini örten büyük ve düz pullar ile orta kısımda bir sıra halinde dizilmiş daha büyük plaklar vardır.
Sırt rengi açık kahverengi yada grimsidir. Bunun üzerinde daha koyu renkli lekeler bulunur. Tüberküller genellikle beyaz renktedir. Alt taraf genelde kirli beyazdır ama deri çok ince olduğundan vücut boşluğu içindekilere göre değişir. Hayvanın toplam boyu 9-10 cm kadar olabilir.


Fotografı çeken:  Renate Friese

Taş altlarında, kaya yarıklarında, harabelerde barındığı gibi evlerin de iç ve dış cephelerinde bulunur.


Ürktüğünde kuyruğunu yukarı doğru kaldırır. Kuyruk çavbuk kopar ama rejenere olur. Geceleri avlanır, yüksek bir ses çıkartır. Karanlıkta rengi açılarak beyazımsı, pembemsi şeffaf bir renk alır. Dişi 2 yumurta bırakır 3 ay sonra bu yumurtalardan yavrular çıkar.

Akdeniz ve Kızıl Deniz'e kıyısı olan ülkelerden Hindistan'a kadar yayılmıştır. 1000 metre yüksekliğe kadar bulunabilirler. Ülkemizde:
İstanbul, Üsküdar, Yassı Ada, Hayırsız Ada, İzmir, Mersin, Adana, Antalya, Antakya, İskenderun, Aydın, Trabzon, Balıkesir'de bulunur.


Lütfen sitedeki bilgilerden kısmen yada tamamen alıntı yaparken, kaynağını belirtelim, emeğe saygı duyalım.

Gekkonidae Menü'süne Dönmek İçin

Sürüngenler ile ilgili sormak istediğiniz herşey!