Eremias suphani
Süphan KertenkelesiOccipital plak genellikle bulunmaz. Nostril ile birinci supralabial plak arasında subnasal plak bulunduğundan, supralabial plakla temasta değildir ve 3-4 nasal plakla çevrelenmiştir. Dorsal pullar küçük ve pütürlüdür. Karın plakları kare biçiminde olup, posteiora doğru daralacak biçimde sıralanmıştır. 1980 yılına kadar E. Strauchi'nin alt türüyken bu tarihte tür düzeyine yükseltilmiştir. Farklı olarak Gularia çift sıra halinde ikinci inframaxillar plaklara kadar devam etmektedir. Femoral por sayısı 16-23 arasında değişir bu delikler ortada birbirlerine oldukça yakındır. (E. pleskei'de böyle yakın değildir) Vücut etrafında bulunan pulların sayısı 54 ila 64 arasında değişir, hayvanın sırtı yeşile çalan kahverengi ile gri arası lekesizdir. Vertebral bölgenin yan kısımlarında açıklı koyulu lekecikler bulunur. Genç bireylerde sırt taraf çoğunlukla boyuna sıralanmış açık renkli noktalarla bezelidir. Karın kısmı beyazımsıdır. Hayvanın toplam boyu 20 cm. kadar.

2400 metre yüksekliğe kadar kumluk, taşlık ve yarıçöl ortamlarında yaşayan bu hayvan böcekler ve bitkisel gıdalarla beslenir. Kendi çukur kazabildiği gibi toprakta bulunan doğal çukur ve çatlakları da gizlenme yeri olarak kullanır. Dişi genellikle 3-7 arası yumurta bırakır.

Endemik bir türdür. Türkiye'de Van Gölü yakınlarında Van-Bitlis il sınırında yaşamaktadır.


Lütfen sitedeki bilgilerden kısmen yada tamamen alıntı yaparken, kaynağını belirtelim, emeğe saygı duyalım.

Eremias menüsüne dönmek için

Sürüngenler ile ilgili sormak istediğiniz herşey!