Eremias strauchi
Step Kertenkelesi


Occipital plak genellikle bulunmaz. Nostril ile birinci supralabial plak arasında subnasal plak bulunduğundan, supralabial plakla temasta değildir ve 3-4 nasal plakla çevrelenmiştir. Dorsal pullar küçük ve pütürlüdür. Karın plakları kare biçiminde olup, posteiora doğru daralacak biçimde sıralanmıştır. Femoral por sayısı 17-22 arasında değişir bu delikler ortada birbirlerine oldukça yakındır. (E. pleskei'de böyle yakın değildir) Vücut etrafında bulunan pulların sayısı 54 ila 71 arasında değişir, hayvanın sırtı yeşile çalan kahverengi ile gri arası lekesizdir. Vertebral bölgenin yan kısımlarında açıklı koyulu lekecikler bulunur. Genç bireylerde bu boylamasına nokta ve çizgiler daha belirgindir. Karın kısmı beyazımsıdır. Hayvanın toplam boyu 20 cm. veya biraz daha fazla olabilir bu haliyle Eremias pleskei türünden daha iri ve kalın bir yapıya sahiptir.

3500 metre yüksekliğe kadar kumluk, taşlık ve yarıçöl ortamlarında yaşayan bu hayvan böcekler ve bitkisel gıdalarla beslenir. Kendi çukur kazabildiği gibi toprakta bulunan doğal çukur ve çatlakları da gizlenme yeri olarak kullanır. Dişi genellikle 3-7 arası yumurta bırakır.

Türkiye, Azerbeycan, İran, Ermenistan, Türkmenistan gibi ülkelerde bulunur. Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi'nde Iğdır ve Tuzluca'da bulunmaktadır.


Lütfen sitedeki bilgilerden kısmen yada tamamen alıntı yaparken, kaynağını belirtelim, emeğe saygı duyalım.

Eremias menüsüne dönmek için

Sürüngenler ile ilgili sormak istediğiniz herşey!