Mediodactylus Cyrtopodion kotschyi (STEINDACHNER) 1870
(Cyrtopodion kotschyi)
İnce Parmaklı Keler


Baş ve gövde kısmı belirgin bir biçimde yassıdır. Vücudun büyük bir kısmı granül biçiminde pullarla kaplıdır. Gövdenin üst tarafında bu granüllerden başka 8-12 sıra olarak dizilmiş ve boyları enlerinden daha fazla olan karinalı tüberküller vardır. Bunlar boyun kısmına doğru yuvarlak bir biçim alırlar. Karın düz ve küçük pullarla kaplıdır. Arka ayak öne uzatıldığında parmakların ucu omuz hizasını geçmez. Ön ayak ise en fazla başın uç kısmına kadar uzatılabilir. Kuyruk pulları segmentler halinde dizilmiştir, bunlardan her biri bir kuyruk omuruna karşılık gelir. Her segmentin orta kısmında enine sıra halinde dizilmiş ve uçları sivri olan tüberküller bulunur.

Kuyruk altında büyük geniş düz, plaklar bulunur, bunların diziliş ve biçimleri alttürlere göre değişir.

Zemin rengi genellikle açık veya koyu gridir. Bunun üzerinde zikzak şeklinde enine uzayan koyu renkli şeritler bulunur. Alt tarafı beyazımsı olan bu kelerin Toplam uzunluğu 9-10 cm kadardır.

Az bitkili yerlerde taş altı ve kaya yarıkları arasında 2500 m yüksekliğe kadar barınır. Evlere girdiği de görülür. Genelde geceleri avlandığı gibi, gündüzleri de dışarıda görülebilirler. Akşamları gizlendikleri yerden toplu halde çıkarlar. Deri renklerini ortamın ışığına göre değişir. Güneşli bir ortamda tamamen siyah renk olur. Bir dişi 2-6 yumurta bırakır. Böcek ve örümcekle beslenir.

Güney İtalya'dan Türkiye'ye, İsrail, Suriye, İran ve Transkafkasya'ya kadar yayılır.

Yurdumuzda 9 alttürü bulunur, Bunlar:

Mediodactylus kotschyi beutleri (BARAN-GRUBER) 1982 Kuzeybatı Anadolu ve adaları
Mediodactylus kotschyi ciliciensis   (BARAN-GRUBER) 1982 İçel Antalya sahilleri
Mediodactylus kotschyi colchius (NIKOLSKY) 1902 Kuzeydoğu Anadolu
Mediodactylus kotschyi danilevskii STRAUCH 1870 Trakya Orta ve Kuzeybatı Anadolu
Mediodactylus kotschyi karabagi (BARAN-GRUBER) 1982 Fener Adası Marmara Denizi
Mediodactylus kotschyi lycaonicus (MERTENS) 1952 Konya civarı
Mediodactylus kotschyi ponticus (BARAN-GRUBER) 1982 Sivas, Tokat, Amasya civarı
Mediodactylus kotschyi steindachneri (STEPANEK) 1937 Göller Bölgesi
Mediodactylus kotschyi syriacus (STEPANEK) 1937 Hatay Kahramanmaraş civarı


Lütfen sitedeki bilgilerden kısmen yada tamamen alıntı yaparken, kaynağını belirtelim, emeğe saygı duyalım.

Gekkonidae Menü'süne Dönmek İçin

Sürüngenler ile ilgili sormak istediğiniz herşey!